Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Обект № 1820 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-06-07

Описание:



Документи
46482018221005_troyan.dobiv.1820.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-11 16:39:00
Проведена процедура 2018-06-11 16:39:00
Договори 2018-06-22 14:55:00
Допълнителни споразумения 2018-07-03 10:43:00
Допълнителни споразумения 2019-01-03 10:04:00
Допълнителни споразумения 2019-01-30 16:42:00

<-- Обратно към процедури