Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Обект № 1826-1 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-06-07

Описание:



Документи
52382018221105_troyan.prog.k.1826-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-11 16:49:00
Проведена процедура 2018-06-11 16:49:00
Договори 2018-07-04 10:01:00
Допълнителни споразумения 2018-12-21 16:11:00

<-- Обратно към процедури