Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Обект № 18820 пк-1 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-06-18

Описание:Документи
08132018311405_midjur.prog.k.18820.pk.1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-20 09:30:00
Проведена процедура 2018-06-20 09:30:00
Договори 2018-06-20 13:00:00

<-- Обратно към процедури