Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-06-08
Обект № 18818 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-06-25

Описание:Документи
46292018080906_midjur.dobiv.18818.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-26 08:35:00
Проведена процедура 2018-06-26 08:35:00
Договори 2018-06-27 08:40:00
Допълнителни споразумения 2018-12-31 08:45:00

<-- Обратно към процедури