Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2018-07-16
Обект № Горски разсадник "Церови ливади"

Дата на провеждане: 2018-07-27

Описание:

СЗДП ДП обявява повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 г. на горски разсадник "Церови ливади", по регулационния план на гр. Своге, дата на провеждане: 27.07.2018 г.


Документи
34222018160907_szdp.gorski razsadnik.svoge.povtoren.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури