Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2018-07-26
Обект № 3, 4 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2018-08-15

Описание:
ДГС ЛОМ

"ПЪЛНА ПОЧВОПОДГОТОВКА"

ОБЕКТИ № 3 И № 4
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.08.2018г.

Документи
55132018261607_lom.lkm.ob.3,4.2018g..zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-16 11:30:00
Прекратена процедура 2018-08-16 11:30:00

<-- Обратно към процедури