Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Обект № 18740п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2018-08-27

Описание:

ДГС БОТЕВГРАД

Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина 

Обект №18740п

Дата на провеждане: 27.08.2018г.


Документи
48192018021508_botevgrad.prog.k.18740p.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-27 10:30:00
Прекратена процедура 2018-08-28 15:15:00

<-- Обратно към процедури