Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2018-08-02
Обект № 18741п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2018-08-27

Описание:Документи
50012018021508_botevgrad.prog.k.18741p.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-27 10:45:00
Проведена процедура 2018-08-28 15:21:00
Договори 2018-09-11 09:30:00
Допълнителни споразумения 2019-01-07 09:39:00

<-- Обратно към процедури