Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2018-08-27
Обект № Недвижим имот ДГС Борима

Дата на провеждане: 2018-09-27

Описание:

СЗДП ДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. на част от недвижим имот - публична държавна собственост на територията на ТП ДГС Борима, дата на търга: 27.09.2018 г.


Документи
46242018271008_szdp.turg.imot borima.2018g..doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-10-29 10:55:00

<-- Обратно към процедури