Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-09-21
Обект № 181044 Мездра

Дата на провеждане: 2018-09-21

Описание:

об.181044 - добив по чл.27 от Наредбата


ПубликацияДата
Договори 2018-09-26 11:20:00

<-- Обратно към процедури