Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-11-23
Обект № 19805 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-12-11

Описание:Документи
17452018231511_midjur.secshishte.19805.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-13 10:20:00
Протоколи на комисии 2018-12-13 10:25:00
Договори 2018-12-28 09:00:00

<-- Обратно към процедури