Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1907-1 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
45282018041012_troyan.prog.k.1907-1.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-21 13:04:00
Протоколи на комисии 2018-12-21 13:08:00
Договори 2018-12-27 11:13:00
Допълнителни споразумения 2019-04-08 13:12:00
Допълнителни споразумения 2019-07-01 14:30:00

<-- Обратно към процедури