Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Обект № 19614с ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2019-05-09

Описание:Документи
19372019231604_belog.dobiv.19614c.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2019-05-02 09:10:00
Протоколи на комисии 2019-05-13 10:00:00
Проведена процедура 2019-05-15 10:05:00
Договори 2019-06-05 09:45:00

<-- Обратно към процедури