Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2019-05-10
Обект № 1906-1 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2019-05-28

Описание:



Документи
45462019101105_nikopol.prog.k.1906-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-05-30 14:40:00
Проведена процедура 2019-05-30 14:41:00
Протоколи на комисии 2019-06-05 14:04:00
Договори 2019-06-13 11:43:00

<-- Обратно към процедури