Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2019-06-07
Обект № 191024 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2019-06-25

Описание:



Документи
47322019092006_mezdra.dobiv.191024.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури