Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2019-08-05
Обект № 2019-1П Д

Дата на провеждане: 2019-09-11

Описание:


Продажба на корен, сечище в об.№ 2019-1 П Д, СЗДП - дългосрочен за срок от 10 г., дата на провеждане 11.09.2019 г.


http://szdp.bg/Zakoni/10god.%20teh%20plan.rar     -Технологични планове


Документи
53362019051008_szdp.secshishte.20191PD.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-09-12 11:20:00
Разяснения 2019-09-12 14:30:00
Протоколи на комисии 2019-09-24 16:30:00
Договори 2019-09-26 14:00:00

<-- Обратно към процедури