Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Обект № 1917 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2019-08-27

Описание:

Добив /разкройване, извоз и товарене/, об. № 1917, ДГС Ловеч, дата на провеждане 27.08.2019 г.


Документи
14562019081008_lovech.dobiv.1917.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури