Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Обект № 1938 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2019-09-04

Описание:Документи
14012019140908_godech.dobiv.1938.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2019-08-14 15:50:00
Протоколи на комисии 2019-09-09 11:25:00
Прекратена процедура 2019-09-09 11:30:00

<-- Обратно към процедури