Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Обект № 1936 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2019-09-04

Описание:Документи
16192019140908_godech.dobiv.1936.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2019-08-14 15:50:00
Протоколи на комисии 2019-09-05 14:30:00
Проведена процедура 2019-09-05 14:35:00
Протоколи на комисии 2019-09-20 13:10:00
Договори 2019-09-25 16:10:00
Допълнителни споразумения 2020-01-15 09:35:00

<-- Обратно към процедури