Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-14
Обект № ОБ1901 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2019-09-02

Описание:Документи
30532019141308_lesidren.dobiv.ob1901.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-08-18 13:20:00
Протоколи на комисии 2019-09-11 10:55:00
Договори 2019-09-11 13:55:00

<-- Обратно към процедури