Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2019-08-20
Обект № 19312 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2019-09-10

Описание:Документи
51492019201108_lom.secshishte.19312.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-09-09 16:15:00
Проведена процедура 2019-09-10 16:25:00
Договори 2019-09-24 10:05:00
Протоколи на комисии 2019-09-19 14:50:00

<-- Обратно към процедури