Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2019-08-26
Обект № 19973 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2019-08-29

Описание:
Обявление за допълнително инвентаризирани количества дървесина пострадала от биотични (корояди) и абиотични фактори, които предлагаме за сключване на договор за добив по чл. 27, ал.1 от Наредбата за условията иреда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в размер на 153 пл. куб.м.
Срок за депозиране на заявленията 28.08.2019 г. Сключването на договори ще започне  в 10 часа на 29.08.2019 г.

Документи
37352019260908_svoge obqvleniq .dobiv.19973.pdf

ПубликацияДата
Договори 2019-09-04 14:30:00

<-- Обратно към процедури