Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Обект № 19026 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2019-10-02

Описание:Документи
15552019111309_vraca.prog.k.19026.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-10-03 14:45:00
Проведена процедура 2019-10-03 14:45:00
Протоколи на комисии 2019-10-09 14:13:00
Договори 2019-10-09 14:25:00
Допълнителни споразумения 2019-11-18 09:30:00

<-- Обратно към процедури