Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2017-04-13
Обект № 17813 чл.193

Дата на провеждане: 2017-05-04

Описание:Документи
42212017130904_midjur.dobiv.17813.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури