Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Обект № 1923 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2019-10-30

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ  - ДГС"Ловеч"  ще сключи договор с изпълнител на добива на дървесина в обект 1923, в землището на с.Баховица, поради необходимостта от спешно провеждане на сечи след промяна на предназначението на имоти за строителство на - АМ"Хемус".


ПубликацияДата
Договори 2019-10-30 11:55:00

<-- Обратно към процедури