Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Обект № 1919 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2019-10-30

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ  - ДГС"Ловеч"  ще сключи договор с изпълнител на добива на дървесина в обект 1919, в землището на с.Лисец, поради необходимостта от спешно провеждане на сечи след промяна на предназначението на имоти за строителство на - АМ"Хемус".


Документи
48032019281510_lovech.dobiv.1919.pdf

ПубликацияДата
Договори 2019-10-30 11:20:00
Допълнителни споразумения 2020-01-14 17:00:00
Допълнителни споразумения 2020-01-31 11:25:00
Допълнителни споразумения 2020-03-05 09:00:00

<-- Обратно към процедури