Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2019-11-07
Обект № 19643 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2019-11-14

Описание:Документи
13282019071411_botevgrad.dobiv.19643.pdf

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-11-28 15:20:00
Допълнителни споразумения 2020-04-01 15:41:00

<-- Обратно към процедури