Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2019-11-21
Обект № 2004 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2019-12-10

Описание:Документи
21342019211111_lovech.secshishte.2004.zip
24092019211111_2004 технологични планове 1.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-12-10 16:10:00
Протоколи на комисии 2019-12-10 16:10:00
Протоколи на комисии 2019-12-16 15:30:00
Договори 2019-12-16 16:35:00
Допълнителни споразумения 2020-01-27 13:20:00
Допълнителни споразумения 2020-02-19 10:30:00

<-- Обратно към процедури