Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-04-21
Обект № 17725

Дата на провеждане: 2017-05-10

Описание:Документи
22382017211304_botevgrad.secshishte.17725.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-05-15 14:20:00
Разяснения 2017-05-15 14:20:00
Договори 2017-06-01 09:55:00

<-- Обратно към процедури