Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2019-12-16
Обект № 20408 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2019-12-20

Описание:Документи
41372019161612_mont.dobiv.20408.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2020-01-03 11:05:00
Договори 2020-01-21 11:00:00
Протоколи на комисии 2020-01-21 11:05:00

<-- Обратно към процедури