Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-12-20
Обект № 2008 Годеч

Дата на провеждане: 2020-01-09

Описание:Документи
33402019201112_godech.dobiv.2008.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-01-10 15:30:00
Проведена процедура 2020-01-13 15:35:00
Протоколи на комисии 2020-01-20 15:35:00
Договори 2020-01-20 15:50:00

<-- Обратно към процедури