Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-12-20
Обект № 2001п Годеч

Дата на провеждане: 2020-01-07

Описание:Документи
40432019201112_godech.prog.k.2001p.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-01-09 14:05:00
Проведена процедура 2020-01-09 14:10:00
Договори 2020-01-21 10:40:00
Протоколи на комисии 2020-01-17 10:40:00

<-- Обратно към процедури