Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-01-07
Обект № 2008 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2020-01-27

Описание:Документи
50102020071501_vraca.secshishte.2008.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-01-28 10:25:00
Проведена процедура 2020-01-28 10:25:00
Протоколи на комисии 2020-02-03 13:40:00
Договори 2020-02-05 10:50:00
Допълнителни споразумения 2020-04-01 15:55:00

<-- Обратно към процедури