Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Обект № 20222п1 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2020-01-23

Описание:Документи
46252020081001_botevgrad.prog.k.20222p1.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-02-10 14:52:00
Разяснения 2020-02-10 14:57:00
Договори 2020-02-17 09:56:00

<-- Обратно към процедури