Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-01-14
Обект № 20805 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2020-02-04

Описание:Документи
30222020141101_midjur.secshishte.20805.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-02-18 13:10:00
Протоколи на комисии 2020-02-18 13:30:00
Договори 2020-02-18 13:55:00

<-- Обратно към процедури