Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-01-14
Обект № 20824 ДГС Миджур местни търговци

Дата на провеждане: 2020-02-04

Описание:Документи
31442020141101_midjur.secshishte.20824.m-ci.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2020-01-15 15:35:00
Проведена процедура 2020-02-06 09:55:00
Протоколи на комисии 2020-02-06 10:00:00
Договори 2020-02-06 10:05:00

<-- Обратно към процедури