Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2019-10-17
Обект №

Дата на провеждане: 2019-11-25

Описание:

Отдаване под наем за срок от 10 г. на УПИ /урегулиран поземлен имот/ в землището на гара Бов, общ. Своге, ведно с построените в него: двуетажна сграда, с налично движимо имущество и 3 бр. рибарници - публична държавна собственост, в териториалния обхват на ДГС Своге, дата на търга: 25.11.2019 г.; повторен търг - на 16.12.2019 г.


Документи
17582020041302_svoge.ribarnik.2019g..doc

ПубликацияДата
Разяснения 2020-02-03 13:15:00
Разяснения 2019-12-23 13:20:00

<-- Обратно към процедури