Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2020-02-11
Обект № 20411 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2020-02-28

Описание:Документи
50072020111302_mont.secshishte.20411.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-03-10 09:50:00
Протоколи на комисии 2020-03-11 10:45:00
Договори 2020-03-13 10:35:00

<-- Обратно към процедури