Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Обект № 2011 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2020-03-10

Описание:

Добив по чл.27, ал.6, т.6   от НУРВИДГТ


Документи
37142020051503_lesidren.obqvlenie.dobiv.2011.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури