Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-03-09
Обект № имот Овчарник ДГС Враца

Дата на провеждане: 2020-04-14

Описание:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на недв. имот - сграда /Овчарник/ в района на ТП ДГС Враца, дата на провеждане на търга: 14.04.2020 г.


Документи
36582020090903_vraca.dr.deinosti.ovcharnik.2020g..doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-05-18 10:05:00

<-- Обратно към процедури