Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Обект № 19719 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2020-04-29

Описание:



Документи
26502020091504_vidin.prog.k.19719.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури