Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Обект № 2022 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-05-07

Описание:Документи
46582020161304_troyan.dobiv.2022.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-05-08 16:32:00
Проведена процедура 2020-05-08 16:33:00
Протоколи на комисии 2020-05-14 14:07:00
Договори 2020-05-22 10:05:00

<-- Обратно към процедури