Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Обект № 201024 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2020-06-05

Описание:



Документи
29162020191405_mezdra.prog.k.201024.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-06-10 11:00:00
Прекратена процедура 2020-06-10 11:05:00

<-- Обратно към процедури