Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2020-05-19
Обект № 201025 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2020-06-05

Описание:Документи
32462020191405_mezdra.secshishte.201025.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-06-10 10:00:00
Протоколи на комисии 2020-06-10 10:15:00
Протоколи на комисии 2020-06-10 10:05:00
Договори 2020-06-10 10:30:00
Допълнителни споразумения 2021-01-05 08:20:00
Допълнителни споразумения 2021-03-12 10:50:00

<-- Обратно към процедури