Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-05-27
Обект № 2017 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2020-06-16

Описание:Документи
30382020271605_vraca.dobiv.ob.2017.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-06-17 14:45:00
Проведена процедура 2020-06-17 14:50:00
Протоколи на комисии 2020-06-24 10:00:00
Договори 2020-06-24 10:55:00
Допълнителни споразумения 2020-12-29 10:45:00

<-- Обратно към процедури