Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-06-01
Обект № 2025 ДГС Враца по чл.27

Дата на провеждане: 2020-06-05

Описание:Документи
47212020011506_vraca.dobiv.ch.27.ob.2025.zip

ПубликацияДата
Договори 2020-06-08 15:30:00

<-- Обратно към процедури