Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2020-06-02
Обект № Катер ДГС Лом

Дата на провеждане: 2020-06-25

Описание:

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ- частна собственост на СЗДП ТП ДГС Лом


Документи
43272020021606_lom.kater.2020g..zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-06-25 12:43:00
Договори 2020-10-28 14:40:00

<-- Обратно към процедури