Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2020-06-04
Обект № Механа ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2020-07-07

Описание:

Обява - търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на част от недвижим имот - публична държавна собственост - обект "Механа" в административната сграда на ТП ДГС Мездра, дата на провеждане 07.07.2020 г.


Документи
31532020041006_obqva.mehana.2020.doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-08-03 13:00:00

<-- Обратно към процедури