Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2020-06-15
Обект № 3 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2020-06-15

Описание:

: „ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ” и „ИЗОРАВАНЕ ПОД СКЛОПА” в ТП ДГС Лом за възлагане на ЛКД 


Документи
33512020151106_lesidren.lkm.ob.3.2020g..zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-07-03 15:16:00
Договори 2020-07-22 16:24:00

<-- Обратно към процедури