Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2020-06-19
Обект № 2020 - 1ПД

Дата на провеждане: 2020-07-21

Описание:

СЗДП - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Лесидрен от об. № 2020-1 ПД за сключване на дългосрочен договор за срок от 2 години, дата на търга: 21.07.2020 г.Документи
16542020191106_szdp.secshishte.2020-1pd.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-07-21 13:00:00
Проведена процедура 2020-07-21 13:25:00
Протоколи на комисии 2020-07-24 15:15:00
Договори 2020-08-03 14:45:00
Допълнителни споразумения 2021-01-18 16:30:00

<-- Обратно към процедури